Nieuws
medium-rectangle-300x250_066697
02-08-2017

Schrijf je in voor de Natuurwerkdag 2017

Op 4 november is het weer Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. In Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen het evenement voor de 17e keer. Samen buiten aan de slag, dat kan op ruim 520 locaties door heel Nederland en zo’n 30 in Groningen. Het is gezond, leuk en gezellig om te zagen, te snoeien en meer. Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. Ook is het de bedoeling dat er weer een locatie voor singles...
2017-1906-de-zeisbrigade-aan-de-slag-voor-de-bijenidylle-site
20-06-2017

Bijenidylle Uithuizen van start

Een groep van tien maaiers, heeft zaterdag 17 juni de sterk vergraste Google bijenidylle gemaaid met de zeis. Het doel is om op het grasland aan de rand van het bos in Uithuizen bloemrijke vegetaties te realiseren om bijen en vlinders van nectar te voorzien. De kans dat dit hier lukt is groot, vanwege de al aanwezige structuurrijke bosrand en kleine kansrijke grasvegetaties met soorten als morgenster, walstro, rietorchis, knoopkruid, wilde margriet en ratelaar. Google, dat in de...
10-05-2017

Financiering voor dorpen bij ontwikkeling en uitvoering plannen

Dorpen kunnen vanaf 1 mei financiering aanvragen voor ondersteuning bij de planontwikkeling of uitvoering van hun leefbaarheidsinitiatief. Bij het Loket Leefbaarheid is hiervoor een extra subsidie van € 300.000,- beschikbaar gesteld. De subsidie is bijvoorbeeld bedoeld voor het inhuren van een fondsenwerver of projectleider, om zo de ontwikkeling of uitvoering van een plan van de grond te krijgen. Het Loket Leefbaarheid ondersteunt lokale bewonersinitiatieven in het aardbevingsgebied....
800px-groningen-6_70e-53_23n
08-05-2017

Neemt u de zorg voor natuur alstublieft bloedserieus

Op 1 mei hebben de 12 grote groene organisaties een hartenkreet gestuurd aan formateur Edith Schippers. Onder de titel "Wilt u alstublieft de zorg voor natuur bloedserieus nemen? Dan kan de natuur de zorg helpen" vragen de organisaties aandacht voor een duurzame toekomst.  Vorige week publiceerden partijcommissies van VVD, D66, CDA,...
weidevogels-site
07-04-2017

Handen ineen voor weidevogels.

Twaalf natuur- en landbouworganisaties hebben donderdag 6 april het Groninger Weidevogelmanifest ondertekend en aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Initiatief hiervoor kwam van Het Groninger Landschap en het Collectief West. De samenwerkende organisaties gaan samen aan de slag om nog dit jaar een ‘Groninger Actieplan Weidevogels’ te maken. Inzet is verdubbeling van het...
Kerk op de wierde Usquert
17-03-2017

2e tender Wierde- en lintdorpen

Dorpsvisies en Landschap: Wierde- en lintdorpen Het onderdeel ‘Wierde- en lintdorpen’ van Dorpsvisies en Landschap richt zich op het versterken van deze karakteristieke dorpen. Het doel is de beleefbaarheid en kwaliteit van het landschap te verbeteren en daarmee tegelijk te werken aan de leefbaarheid in een aantal wierde- of lintdorp. Denk hierbij aan herstel en inrichting van...
manifest-groene-vrijwilliger
13-03-2017

Belang groene vrijwilligers benadrukt

Op vrijdag 10 maart is in de tuin Radiant in Buren (Gld) het manifest “De kracht van de groene vrijwilliger” ondertekend. Het manifest is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur. De 12 provincies en het ministerie van EZ steunen dit initiatief. Met het manifest geven deze partijen aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de instandhouding van natuur en landschap in Nederland. Al meer dan honderd jaar zetten groene...
vinders 1e kievitsei Groningen 2017
12-03-2017

1e kievitsei in Groningen gevonden

Op zondag 12 maart heeft weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel uit Roden het eerste kievitsei in onze provincie gevonden.  Bertjaap vond het nest op het land van boer Klooster in polder De Held, tussen de wijken Gravenburg en Vinkhuizen aan de rand van de stad Groningen. In het nest bevond zich 1 ei.  Landschapsbeheer Groningen en het agrarisch Collectief West hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd. Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op 9 maart in de provincie Utrecht....
DEN HAAG - Tweede Kamerleden nemen deel aan het Nationaal Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied in Den Haag. FOTO MARTEN VAN DIJL / NATUURMONUMENTEN
08-03-2017

Handen ineen voor landelijk gebied

Op dinsdag 7 maart organiseerden LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten het verkiezingsdebat over de toekomst van het landelijk gebied. Acht kandidaat-Tweede Kamerleden namen deel aan dit debat. Kandidaten van ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en VVD deden daarbij hun belofte voor een leefbaar en aantrekkelijk platteland. De toekomst van het landelijk gebied is een belangrijk thema voor de komende Tweede...