Over ons

Waarom Landschapsbeheer?

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap. Een landschap met sterke streek- en identiteitsgebonden eigenschappen, dat mensen kunnen beleven en waarbij ze zich betrokken voelen.

Landschapsbeheer Groningen verbindt mens en landschap. Mensen hebben het landschap gemaakt tot wat het is. Mensen bepalen ook hoe het landschap er in de toekomst uit zal zien. Wij werken samen met iedereen die het Groninger cultuurlandschap een warm hart toedraagt aan behoud, herstel en beheer van dat landschap. Met grondeigenaren, overheden en vrijwilligers realiseren we projecten die ervoor zorgen dat het landschap aantrekkelijk, afwisselend en beleefbaar is.

Landschapsbeheer Groningen zorgt voor maatschappelijke draagvlak voor een goed onderhouden en waardevol landschap. Een landschap met een rijke biodiversiteit en mooie streekeigen landschapselementen. Door maatschappelijke thema’s te verbinden creëren we kansen voor landschap en mensen. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze re-integratietrajecten in het groen en projecten als Groene knopen, Rode draden, die de leefbaarheid in dorpen versterken.

Wij onderschrijven de Gedragscode Natuurbeheer en passen deze toe.

Statuten

Klik hier voor de statuten van Stichting Landschapsbeheer Groningen.