Nieuws
12-11-2019

Planbureau: Zorg voor het landschap

Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde maandag 11 november ‘signalenrapport landschapsinclusief denken en doen’. Het Planbureau stelt dat het landschap een publiek belang is en pleit voor borging van het landschap in het omgevingsbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Lees meer over dit rapport op de website van het Planbureau.     Artikel in...
04-11-2019

Vrijwilligers zetten zich in voor het landschap van Groningen

Ruim 800 vrijwilligers staken zaterdag 2 november de handen uit de mouwen in de provincie tijdens de 19e editie van de Natuurwerkdag. Op 36 zeer verschillende locaties gingen jong en oud, samen met vrienden, familie, buren en dorpsbewoners aan de slag in het Groningse landschap. Een mooie groene traditie op de eerste zaterdag van november. Wethouder Harmannus Blok van gemeente Het Hogeland gaf samen met bestuursvoorzitter Albert Rodenboog van Landschapsbeheer Groningen het...
31-10-2019

Project B(l)oeiende bosranden toegekend!

Gedeputeerde Staten heeft 29 oktober 2019 de projectaanvraag voor B(l)oeiende bosranden van Landschapsbeheer Groningen goedgekeurd! Verspreid in de provincie worden vier gemeentelijke bosjes aangepakt. Daarbij willen we zorgen voor meer variatie/gelaagdheid in de bosrand, door struikvormers te planten. De aanleiding is vaak de essentaksterfte, dus er zal ook gezaagd moeten worden… Dat geeft ruimte voor de aanplant van bloeiende en besdragende soorten. Op korte termijn gaat Landschapsbeheer...
23-10-2019

Natuur terug op het Nederlandse strand

De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project ‘Het Groene Strand’ weer de aandacht die het verdient! De natuur is de afgelopen decennia sluipenderwijs van de stranden verdwenen door intensief beheer. De Postcode Loterij verraste LandschappenNL met de honorering van het project het Groene Strand met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij. Het Groene Strand van Nederland staat voor samen zorgen voor een...
08-10-2019

De geoefende maaiers aan het werk in Hoeksmeer

In opdracht van Natuurmonument is de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen aan het werk gegaan in Hoeksmeer. Twee eilandjes met eenjarig riet moesten gemaaid worden met de zeis, om zo deze eilandjes toegankelijk te maken voor de weidevogels om er te broeden. Volgens Natuurmonumenten is er plek voor de weidevogels zoals de tureluur, kluut, bergeend, kleine plevier en de kievit. Ook de grutto rust op deze eilandjes als ze uit Afrika komen voordat ze een broedplek kiezen in het...
07-10-2019

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen. Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone...

Westeremder Ommetje geopend

Zaterdag 5 oktober is het Westeremder Ommetje officieel geopen. Alles zat de organisatie mee: het weer was prachtig, de opkomst groot, de muziek lyrisch, het theaterstuk geweldig en het borrelen & eten achteraf was een gezellige afsluiting van de dag. De presentatie over de aanleiding, aanpak en het proces van het ommetje en het onstaan van het landschap en dorp, maakten velen enthousiast voor deze wandeling. Zelfs inwoners, die geboren en getogen zijn in Westeremden, zeiden anders tegen...
03-10-2019

Aanleg van het Westeremder Ommetje

Deze week is gestart met de aanleg van het Westeremder Ommetje door onze collega’s Evert Mulder, Menso Martens en Jack de Vries. Dit ommetje is een struinroute van ruim 14 km door de Fivelboezem. Er zijn twee bruggetjes in opgenomen om van het ene waterschapspad naar het andere pad te kunnen oversteken. Het resultaat mag er zijn; twee robuuste bruggen die er prachtig uit zien. Met dank aan Waterschap Noorderzijlvest en grondeigenaar Burema. Zonder hun medewerking was dit ommetje niet tot...
30-08-2019

Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Al twintig jaar ondersteunt Landschapsbeheer Groningen bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is. Eigenaren die aan de...