Ruimte voor de ringslang

Groningen is klaar voor de komst van de ringslang!

In Noord-Drenthe zijn verschillende geïsoleerde populaties van ringslangen aanwezig op korte afstand van de provincie Groningen. Van hieruit verspreidt de ringslang zich in noordelijke richting.  Hoewel er geschikte terreinen aanwezig zijn, is er nog geen sprake van een permanente vestiging van de ringslang in onze provincie. Zij staat echter wel aan de rand van Groningen, onder meer bij het natuurgebied de Onlanden, een groot potentieel leefgebied ter grootte van circa 2500 hectare.

Met het project ‘Ruimte voor de ringslang in Groningen’ willen we de vestiging van de ringslang in Groningen op weg helpen. Dat willen we bereiken door middel van kwaliteitsverbetering van de biotopen en de geschikte verbindingslijnen. Op een relatief eenvoudige wijze kunnen bestaande populaties worden versterkt en kan de uitbreiding en verspreiding naar de provincie Groningen worden bevorderd. Een permanente vestiging in de stadsrand van Groningen is daarbij goed mogelijk. Door het treffen van enkele maatregelen tussen de Onlanden en het Coendersborg terrein kan de soort zich op termijn ook vestigen op deze locaties.

De belangrijkste uitvoeringsmaatregelen bestaan uit de aanleg van broedhopen, poelen en natuurvriendelijke oevers op kansrijke locaties. Om de aanleg van broedhopen ook na de projectperiode te waarborgen, worden vrijwilligers en bewoners betrokken die deze activiteiten op termijn kunnen overnemen. Daarnaast zijn in dit project voorlichtingsactiviteiten opgenomen om de kennis over en het draagvlak voor de ringslang te vergroten en bewoners bewust te maken van het feit dat de slang ongevaarlijk is.

Het project sluit naadloos aan op het afgeronde Drentse project ‘’Ringslang in Noord- Drenthe, kwaliteitsverbetering leefomgeving ringslang en vergroten kansen voor kolonisatie naar Groningen’’ van Landschapsbeheer Drenthe. Tevens sluit het aan op het lokale initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Natuurbelang de Onlanden om de biotoop voor de ringslang in dit natuurgebied in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo te verbeteren.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Anita Pigmans, projectmedewerker bij Landschapsbeheer Groningen. Dat kan per telefoon op 050 – 534 51 99 of per e-mail op a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl.

  • Ruimte voor de ringslang

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start: januari 2019
  • Afgerond: 31 december 2019
  • Onze rol: Projectcoördinator
  • Mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen