28-01-2016
Nationale Postcode Loterij steunt Landschapsbeheer

Landschapsbeheer Groningen ontvangt jaarlijks via LandschappenNL een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij deze financiële bijdrage kunnen de provinciale organisaties o.a. vele hectaren natuur veiligstellen en beleefbaar maken voor nu en toekomstige generaties, vrijwilligers ondersteunen in hun vrijwilligerswerk in de natuur en zorgen voor het behoud ontwikkeling van het waardevolle Nederlandse en Groningse cultuurlandschap.

Landschapsherstel
Landschapsbeheer Groningen zet de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij daarnaast in om op eigen initiatief waardevolle landschapselementen te herstellen wanneer deze bijvoorbeeld hebben geleden onder stormschade. Ook de diverse brigades worden deels uit deze middelen gefinancierd.

De Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland, de loterij ondersteunt nu 99 goede doelen. Op het Goed Geld Gala 2017 schonk de Postcode Loterij een recordbedrag van 341 miljoen euro aan 110 goede doelen, dankzij 2,8 miljoen trouwe deelnemers. LandschappenNL ontving dit jaar naast de regulier bijdrage, een bedrag van € 1.755.000 voor het extra project De Wilde Bijenlinie.

Al sinds 1996 ontvangt De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland afzonderlijk van elkaar elk jaar een aanzienlijke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland zijn per 1 januari 2016 ondergebracht bij stichting LandschappenNL. De provinciale organisaties zijn zeer verguld met het substantiële bedrag dat zij ontvangen.

Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met LandschappenNL
De Nationale Postcode Loterij verlengt per 1 januari 2016 de samenwerking met LandschappenNL met vijf jaar. In oktober is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen van de Postcode Loterij heeft besloten de samenwerking voort te zetten met LandschappenNL. In de periode 2016 tot en met 2020 ontvangt LandschappenNL steun voor haar werkzaamheden, die uitvoering krijgt bij de twintig provinciale organisaties voor landschap en landschapsbeheer.

Nationale Postcode Loterij