Uitgelicht Re-integratie

Voorman voor uw traject

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het groenonderhoud en -beheer van de openbare ruimte. Veel groenwerk is geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is ook populair werk onder een deel van deze doelgroep. Met de kennis en ervaring van Landschapsbeheer in de begeleiding van deze doelgroep, slaat u twee vliegen in een klap. Wij leveren de voorman, u de re-integranten en u weet dat uw onderhoudswerk goed en verantwoord wordt uitgevoerd en dat uw werkzoekenden waardevolle...

Meer mogelijk

Landschapsbeheer Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk- en leerervaringsplaatsen. Omdat wij voor veel van onze medewerkers loonkostensubsidie krijgen, kunnen we ook werk aannemen dat anders zou blijven liggen, bijvoorbeeld op cultuurhistorisch waardevolle terreinen. We willen niet concurreren met hoveniers. Maar juist op locaties die vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn voor de waarde en beleving van het Groninger cultuurlandschap,...