Natuurlijke speelplaatsen

Natuurlijke speelplaatsen zijn speeltuinen aangelegd met natuurlijke materialen. Ze bieden volop mogelijkheden om te bouwen en lekker met zand, modder of water te spelen én om de natuur te ontdekken.

Landschapsbeheer Groningen helpt dorpen bij de realisatie van natuurlijke speelplaatsen. Kinderen ervaren in een natuurlijke speeltuin hoe waardevol een natuurlijke omgeving is. Maar een natuurlijke speelplaats is meer dan een plek waar kinderen kunnen avonturen kunnen beleven en hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Wij werken bij de aanleg van een natuurlijke speeltuin altijd nauw samen met bewoners, dorpsverenigingen, scholen en de gemeente. We brengen mensen en wensen samen. Daardoor zijn natuurlijke speelplaatsen bijzondere projecten voor het hele dorp. Ze dragen bij aan de sociale cohesie en de leefbaarheid.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een natuurlijke speelplaats in uw gemeente of dorp? Neem dan contact op met Bert Kruidhof.

1.1 Natuurspeelplaatsen Voor 2