Cursus grijs/groen

Groningen kent veel bijzondere oude begraafplaatsen. Voor het beheer van deze terreinen heeft Landschapsbeheer Groningen de cursus Grijs/Groen ontwikkeld. De praktijkgerichte cursus is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de zorg voor oude kerkterreinen: vrijwilligers en (toekomstige) beheerders.

Cultuurhistorie

In de cursus Grijs/Groen leer je hoe je veelvoorkomende werkzaamheden op een begraafplaats zelf kundig en op een verantwoorde wijze uitvoert. De cursus besteedt zowel aandacht aan het beheer van de beplanting en de fauna (groen) als aan het onderhoud van de cultuurhistorische elementen, zoals grafzerken en hekwerken (grijs).

Inhoud

Grijs/Groen bestaat uit drie onderdelen: drie theorieavonden, een praktijkdag en een excursiedag. Tijdens de theorieavonden gaan verschillende deskundigen in op kenmerkende elementen op een kerkterrein. Begraafplaatsen vormen bijzondere biotopen, waar vaak zeldzame plantensoorten voorkomen. Je leert deze soorten herkennen en beschermen. Maar je maakt ook kennis met de begrafenisrituelen en -tradities in Groningen en welke sporen je daarvan terugvindt op het kerkterrein in je eigen dorp.

De praktijkdag staat vooral in het teken van het herstellen van grafmonumenten, waaronder het beletteren van een zerk. Tijdens de excursiedag bezoek je een aantal kerkterreinen met elk een eigen karakter.

Meer informatie?

De cursus wordt gegeven in combinatie met een herstelproject van Kerken in het Groen. Wilt u meer informatie over dit project of de cursus? Dan kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter.