Boek over stenige biotopen

OP vrijdag 16 januari 2015 is het zestiende deel uit de Kerkhovenreeks: Rust, oude groen en stenige biotopen – natuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen gepresenteerd. Dit boekje is geschreven door onze collega Albert-Erik de Winter. Kerkhoven en begraafplaatsen zijn ecologisch gezien vaak erg bijzonder. In dit boekje geeft Albert-Erik de Winter op basis van flora- en fauna-inventarisaties een overzicht van de rijke natuur die te vinden is op kerkhoven in de provincie Groningen. Hier kunnen bomen, bloemen en dieren nog ongestoord leven, niet bedreigd door weguitbreiding of huizenbouw.

De reeks uitgaven over kerken en kerkhoven is uitgebracht door Stichting Oude Groninger Kerken om de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het Groninger cultuurlandschap te bevorderen.