Inventarisaties en rapportages

Voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschappen onderzoekt Landschapsbeheer Groningen terreinen op beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet, zoals de tongvaren (foto) en de grote modderkruiper. De resultaten leggen we vast in een rapportage.

Daarnaast voeren we inventarisaties uit om ontwikkelingen te kunnen volgen of om erachter te komen of maaregelen het gewenste effect hebben voor natuur en landschap. Zo brachten we voor en agrarische natuurvereniging de fauna in sloten in kaart. Voor de provincie hebben we veel bermen geïnventariseerd. Deze kennis zetten wij bijvoorbeeld weer in bij het bijenprojecten, waarin we gemeenten adviseren over gunstige locaties voor bijvriendelijk beheer. Op een bedrijventerrein in Appingedam hebben we een wildcamera geplaatst om uit te zoeken welke soorten er voorkomen. Hierop kan het beheer van het terrein worden afgestemd. Wilt u meer weten over onze inventarisaties en rapportages? Dan kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter.

Tongvaren