Iepen op particulier erf

Heeft u een erf waarop van oorsprong iepen passen? Dan kunt u deelnemen aan het Waddenfondsproject Herplant Iepen aan de Waddenkust van de Stichting Groninger Bomenwacht, de opvolger van de Stichting Iepenwacht. U kunt dan met subsidie iepen (laten) aanplanten op uw erf.

Iepen horen thuis in het waddengebied. Door de iepziekte is de soort echter op veel plaatsen verdwenen of sterk in aantal achteruit gegaan. Nu de iepziekte goed onder controle is, zorgt de Stichting Iepenwacht Groningen voor herplant van resistente soorten om het cultuurlandschap zijn karakteristieke boom terug te geven.

Voorwaarden

Om voor deelname in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Het erf moet in de gemeente De Marne, Winsum, Eemsmond of Delfzijl liggen of in de voormalige gemeente Reiderwolde. Ook gaat u een verplichting aan om de boom of bomen minimaal tien jaar in stand te houden.

kosten

Aan de aanplant van de iepen zijn voor u als eigenaar kosten verbonden. Deze bedragen minimaal 28 en maximaal 35 euro per boom. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met Ivon Benus van Landschapsbeheer Groningen.

 

waddenfonds