Meer mogelijk

Landschapsbeheer Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk- en leerervaringsplaatsen. Omdat wij voor veel van onze medewerkers loonkostensubsidie krijgen, kunnen we ook werk aannemen dat anders zou blijven liggen, bijvoorbeeld op cultuurhistorisch waardevolle terreinen.

We willen niet concurreren met hoveniers. Maar juist op locaties die vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn voor de waarde en beleving van het Groninger cultuurlandschap, is goed beheer en onderhoud lastig te realiseren omdat het erg arbeidsintensief is. Denk aan borgterreinen of oude begraafplaatsen die niet meer in gebruik zijn. Die willen wij graag behouden voor het landschap. Voor die locaties bieden onze werk- en leertrajecten een mooie oplossing.

Wilt u weten wat we voor u kunnen doen of wilt u meer informatie over onze leer- en werkplaatsen? Neem dan contact op met Rikus Hagenauw