Uitgelicht Cultuurhistorie

Iepen op particulier erf

Heeft u een erf waarop van oorsprong iepen passen? Dan kunt u deelnemen aan het Waddenfondsproject Herplant Iepen aan de Waddenkust van de Stichting Groninger Bomenwacht, de opvolger van de Stichting Iepenwacht. U kunt dan met subsidie iepen (laten) aanplanten op uw erf. Iepen horen thuis in het waddengebied. Door de iepziekte is de soort echter op veel plaatsen verdwenen of sterk in aantal achteruit gegaan. Nu de iepziekte goed onder controle is, zorgt de Stichting Iepenwacht Groningen voor...

Meer mogelijk

Landschapsbeheer Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk- en leerervaringsplaatsen. Omdat wij voor veel van onze medewerkers loonkostensubsidie krijgen, kunnen we ook werk aannemen dat anders zou blijven liggen, bijvoorbeeld op cultuurhistorisch waardevolle terreinen. We willen niet concurreren met hoveniers. Maar juist op locaties die vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn voor de waarde en beleving van het Groninger cultuurlandschap,...