Houtwal in Haren?

Meedoen in het herstelproject Hagen en houtwallen in Haren? Dat kan nog steeds. Er is nog ruimte voor de aanleg en het herstel van houtwallen. Hagen en houtwallen hebben grote landschappelijke waarde. Daarnaast zijn ze van belang voor de biodiversiteit.
 
In het herstel project zijn de afgelopen maanden al op diverse locaties in de gemeente Haren houtwallen aangelegd en hersteld. Met het herstelproject werkt Landschapsbeheer Groningen samen met de gemeente Haren en de vereniging van Duurzame landbouw ‘Stad en Ommeland’ aan herstel en instandhouding van de kenmerkende houtwal- en hagenstructuur in de gemeente Haren. Deze landschapselementen komen van oudsher voor op hoger gelegen zandgronden. Ze gegeven het gebied zijn gewaardeerde kleinschalige en besloten karakter.

Hagen en houtwallen maken Haren en omgeving niet alleen aantrekkelijk voor mensen. Ook veel dieren genieten van de voedselrijkdom en beschutting die de landschapselementen bieden. Vooral vogels maken graag gebruikt van de bes- en insectenrijke struiken.

Het herstelproject is een samenwerkingsverband van Landschapsbeheer Groningen, de gemeente Haren en de vereniging voor duurzame landbouw ’Stad en Ommeland’. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de regiopark Groningen-Assen, provincie Groningen, gemeente Haren, Gebiedsfonds Drentsche Aa en de gemeente Haren.

Wilt u meer weten of het herstelproject Hagen en houtwallen in Haren of heeft u interesse in deelname? Dan kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter. Bellen kan ook: 050 534 51 99.