Tips Biodiversiteit

Vruchtbomenwacht

Omdat vruchtbomen een cultuurgewas zijn, hebben ze regelmatig onderhoud nodig. Snoeien geeft licht en ruimte in de kroon van de vruchtboom. Dit is belangrijk voor het rijpen van de vruchten en het voorkomen van ziekten en plagen. Jaarrond plezier Een goed onderhouden vruchtboom biedt mens en dier het hele jaar plezier. Van de prachtige kleuren en geuren van de bloesem in de lente, de schaduw in de zomer, de oogst in het najaar tot het ingemaakte fruit in de winter. Heeft u fruitbomen en...

Eigen dorpsfruit?

Boomgaarden en hagen met bessen zijn oases voor mens en dier. Mensen kunnen er oogsten en genieten, dieren vinden in deze groene knopen en rode draden goede rust-, fourageer- en nestplekken. Maar veel van deze locaties staan onder druk. Daarom werkt Landschapsbeheer Groningen samen met bewoners aan het herstellen en aanleggen van nieuwe groene knopen en rode draden. Willen jullie als dorp iets met fruit en fruitbomen? Wellicht kunnen we samen een mooie groene knoop of rode draad realiseren....

Ook een b(l)oeiende bosrand?

Een dorpsbosje met een bloeiende bosrand maakt de leefomgeving mooier en diverser voor mens en dier. Dat spreekt aan. Niet voor niets worden de dorpsbosjes goed onderhouden. Mensen beleven er plezier aan. Interessant voor jullie dorp? In de folder Bloeiende bosranden lees je wat wij voor jullie dorp kunnen doen, wanneer jullie ook een dorpsbosje willen realiseren....

Boek Groninger kleibossen

Kleibossen zijn vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw aangeplant op diverse locaties in het kleigebied van Noord Groningen. Inmiddels zijn de oudste bossen circa 40 jaar oud. Ze hebben zich ontwikkeld tot gevarieerde en structuurrijke bossen met een rijke flora en fauna. Albert-Erik de Winter struint al ruim tien jaar door deze bossen om de soortenrijkdom vast te leggen. In het boek ...

Jaap en Lex instructiefilmpjes

Zelf aan de slag op of rond het erf? Jaap en Lex laten in korte instructiefilmpjes zien hoe je verschillende landschapselementen het beste kunt onderhouden. Er zijn filmpjes over de volgende onderwerpen: Knip- en scheerheg Struweelhaag Houtsingsel Elzensingel Knotbomen Vogelgeriefbos Solitaire boom Fruitboom aanplanten Fruitboom snoeien Leibomen Snoeiafval   Knip- en scheerheg Struweelhaag Houtsingel Elzensingel Knotbomen Vogelgeriefbos Solitaire boom Fruitboom...