Tips

Planbureau: Zorg voor het landschap

Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde maandag 11 november ‘signalenrapport landschapsinclusief denken en doen’. Het Planbureau stelt dat het landschap een publiek belang is en pleit voor borging van het landschap in het omgevingsbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Lees meer over dit rapport op de website van het Planbureau.     Artikel in...

Vruchtbomenwacht

Omdat vruchtbomen een cultuurgewas zijn, hebben ze regelmatig onderhoud nodig. Snoeien geeft licht en ruimte in de kroon van de vruchtboom. Dit is belangrijk voor het rijpen van de vruchten en het voorkomen van ziekten en plagen. Jaarrond plezier Een goed onderhouden vruchtboom biedt mens en dier het hele jaar plezier. Van de prachtige kleuren en geuren van de bloesem in de lente, de schaduw in de zomer, de oogst in het najaar tot het ingemaakte fruit in de winter. Heeft u fruitbomen en...

Eigen dorpsfruit?

Boomgaarden en hagen met bessen zijn oases voor mens en dier. Mensen kunnen er oogsten en genieten, dieren vinden in deze groene knopen en rode draden goede rust-, fourageer- en nestplekken. Maar veel van deze locaties staan onder druk. Daarom werkt Landschapsbeheer Groningen samen met bewoners aan het herstellen en aanleggen van nieuwe groene knopen en rode draden. Willen jullie als dorp iets met fruit en fruitbomen? Wellicht kunnen we samen een mooie groene knoop of rode draad realiseren....

Ook een b(l)oeiende bosrand?

Een dorpsbosje met een bloeiende bosrand maakt de leefomgeving mooier en diverser voor mens en dier. Dat spreekt aan. Niet voor niets worden de dorpsbosjes goed onderhouden. Mensen beleven er plezier aan. Interessant voor jullie dorp? In de folder Bloeiende bosranden lees je wat wij voor jullie dorp kunnen doen, wanneer jullie ook een dorpsbosje willen realiseren....

Kerk in het groen?

Is jullie kerkterrein toe aan een opknapbeurt? Denk eens aan het Loket Leefbaarheid. Dat ondersteunt dorpsinitiatieven. In onze flyer Kerken in het Groen lees je er meer over. Elke dorp heeft een kerk, de toren als herkenbaar silhouet in het landschap. Niet alleen de kerk is bijzonder cultuurhistorisch erfgoed. Dat geldt ook voor het kerkhof. De...

Boek Groninger kleibossen

Kleibossen zijn vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw aangeplant op diverse locaties in het kleigebied van Noord Groningen. Inmiddels zijn de oudste bossen circa 40 jaar oud. Ze hebben zich ontwikkeld tot gevarieerde en structuurrijke bossen met een rijke flora en fauna. Albert-Erik de Winter struint al ruim tien jaar door deze bossen om de soortenrijkdom vast te leggen. In het boek ...

Sociale paragraaf ingevuld

In offerteaanvragen en aanbestedingen vragen opdrachtgevers steeds vaker om een sociale paragraaf. U dient te laten zien hoe u ervoor zorgt dat u uw best doet om arbeidsgehandicapten of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt. Kent het werk dat u wilt uitvoeren een groene component en heeft u uw sociale paragraaf nog niet ingevuld? Vraag ons dan om het groenwerk uit te voeren. Dan weet u zeker dat dit met oog voor landschappelijke en natuurwaarde gebeurt en dat u aan uw...

Kunstwandelroute Den Andel

Het waddenlandschap is als een groot kunstwerk. En daarmee een onuitputtelijke inspiratiebron voor dichters, kunstschilders, beeldhouwers en artiesten. In en rondom het Groningse kunstdorp Den Andel ervaart u al wandelend de luchten, lichtinval en ruimte die tot zulke bijzondere werken leiden. Het speciale Waddenwandelarrangement Kunstdorp Den Andel maakt u kennis met kunst en landschap, inclusief een...