Informatie
Re-integratie

Landschapsbeheer Groningen heeft ruime ervaring met het bieden van leer-werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met een jobcoach of re-integratieconsulent bieden we medewerkers het werk en de begeleiding waarmee zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Medewerkers leren veilig werken met machines en krijgen kennis van technieken uit het landschapsonderhoud. Onze trajecten hebben als doel mensen te ontwikkelen tot vakkrachten met meer kans op de reguliere arbeidsmarkt.

Diensten
Uitgelicht
Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het groenonderhoud en -beheer van de openbare ruimte. Veel groenwerk is geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is ook populair werk onder een deel van deze doelgroep. Met de kennis en ervaring van Landschapsbeheer in de begeleiding van deze doelgroep, slaat u twee vliegen in een...

Landschapsbeheer Groningen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk- en leerervaringsplaatsen. Omdat wij voor veel van onze medewerkers loonkostensubsidie krijgen, kunnen we ook werk aannemen dat anders zou blijven liggen, bijvoorbeeld op cultuurhistorisch waardevolle terreinen. We willen niet concurreren met...
Tips
  • Sociale paragraaf ingevuld

    In offerteaanvragen en aanbestedingen vragen opdrachtgevers steeds vaker om een sociale paragraaf. U dient te laten zien hoe u ervoor zorgt dat u uw best doet om arbeidsgehandicapten of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt. Kent...