Re-integratie

Landschapsbeheer Groningen heeft ruime ervaring met het bieden van leer-werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met een jobcoach of re-integratieconsulent bieden we medewerkers het werk en de begeleiding waarmee zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Medewerkers leren veilig werken met machines en krijgen kennis van technieken uit het landschapsonderhoud. Onze trajecten hebben als doel mensen te ontwikkelen tot vakkrachten met meer kans op de reguliere arbeidsmarkt.

Goede match

De meeste medewerkers die in aanmerking komen voor een leer- en/of werkplek, worden bij ons aangemeld door een re-integratiebureau. Wij voeren dan een sollicitatiegesprek om te kijken of de kandidaat geschikt is voor het werk dat wij bieden. Voor de kandidaat is dit gesprek een kennismaking met onze organisatie en het onderhoudswerk in het landschap. Als er sprake is van een goede match, dan kan iemand bij ons aan de slag. Wij delen hem dan in bij een voorman, die vanaf dat moment het aanspreekpunt is. Het re-integratiebureau zorgt voor een jobcoach die de medewerker bijstaat.

Proeftijd

Iedere medewerker begint met een proeftijd. Gaat er iets van onze of van zijn of haar kant niet zoals geewenst, dan bespreken we dat en zoeken we naar een oplossing. Soms betekent dit dat afspraken moeten worden bijgesteld, maar het komt ook voor dat we uit elkaar gaan. Na de proeftijd krijgt een medewerker een contract voor bepaalde tijd. In deze periode werkt hij of zij aan een portfolio dat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Samenwerking met bedrijfsleven

Landschapsbeheer Groningen werkt graag samen met groenbedrijven om medewerkers uit te wisselen. Groenbedrijven kennen een piek in het werk in het voorjaar en de zomer. Landschapsbeheer voert de meeste opdrachten uit in het najaar en de winter, denk aan snoeiwerk. De samenwerking met groenbedrijven levert een win-winsituatie op. We kunnen beide het jaarrond werk bieden aan medewerkers en voor onze leer-werktrajecten levert het een breder pakket aan werkzaamheden en vaardigheden op.

Voor meer informatie over onze re-integratiebedrijven of samenwerking met Landschapsbeheer Groningen, kunt u contact opnemen met Rikus Hagenauw.