Cultuurlandschapsparels

‘Slingertoenen’ zijn de schatten van het Groninger cultuurlandschap. Je vindt ze in een brede strook langs de Waddenkust. Het zijn tuinen aangelegd in de Engelse landschapsstijl tussen 1850 en 1920. Vaak bij monumentale boerderijen. Met name in het Oldambt kennen ze een bijzonder rijk verleden. De tuinen kenmerken zich door slingerende paden, bergjes, onregelmatig gevormde waterpartijen, solitaire monumentale bomen, boomgroepen en bloeiende bloem- en heesterperken.

Behoud

Om deze waardevolle tuinen te behouden is in 1999 het herstelproject ‘Slingertuinen in het Oldambt’ gestart. In 2002 is het project uitgebreid met tuinen in de gemeenten Slochteren en Eemsmond. Sindsdien heet het ‘Slingertuinen in Groningen’. Voor de continu├»teit van het onderhoud aan de slingertuinen hebben eigenaren zich geabonneerd op de Groenwacht.

Zichtlocaties

De laatste tijd worden er ook slingertuinen hersteld binnen het project voor monumentale boerenerven. De herstelde tuinen zijn allemaal te zien vanaf de openbare weg en een aantal tuinen is (op afspraak) voor publiek te bezoeken. Over de toegankelijkheid van veel particuliere tuinen geeft de gids van de stichting ‘Het Tuinpad Op‘ actuele informatie.

ontwerp_vroom_kooistra_594x388
  • Slingertuinen

  • Locatie: Waddenkust en Oldambt
  • Samenwerkingspartners:
  • Start: 1999-01-01
  • Afgerond: 2015-12-31
  • Onze rol: Opstellen herstelplannen, uitvoering onderhoud, ondersteuning met subsidies
  • Mogelijk gemaakt door:
p0001157_swart_594x398