Voor Staatsbosbeheer voert Landschapsbeheer het beheer uit van twee schansen in Bellingwolde. Vorig jaar is het achterstallig onderhoud weggewerkt, waardoor de schansen weer zichtbaar zijn in het landschap. Zo is onder meer de zichtas hersteld. De komende jaren is het beheer gericht op behoud van het karakter van de cultuurhistorische landschapselementen.

Fleche en redoute

De schansen in Bellingwolde zijn in de 17de eeuw aangelegd. Het zijn een zogenaamde fleche en een redoute. Een fleche bestaat uit twee wallen met een borstwering die samen een pijl vormen. Een redoute is een eenvoudig rechthoekig veldwerk, dat bestaat uit een aarden wal en sloot. De contouren van beide vestingwerken tekenen zich weer duidelijk af in het landschap, nu het verwilderde groen is aangepakt.

Mensenwerk

Het beheer van de schansen voor Staatsbosbeheer is een mooi voorbeeld van werk dat wij kunnen doen omdat wij het groenonderhoud inzetten als werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het versterkt het landschap en maakt het aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Zo levert de investering in groen en in mensen in toeristisch-recreatief opzicht winst op voor een gemeente of gebied.

  • Beheer schansen

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start:
  • Afgerond:
  • Onze rol:
  • Mogelijk gemaakt door: