Bron van kennis

Hoe kan het dat complete poelen of pingoruïnes verdwijnen uit het landschap? Hoe vind je ze terug? En wat vind je er dan in wanneer je gaat boren? Landschapsbeheer Groningen gaat onderzoek doen naar verdwenen kolken, petgaten en andere natte landschapselementen. Dit doen we samen met citizens researchers. Iedereen die meer over deze elementen wil weten en die wil meedoen aan dit veldonderzoek, is welkom.

Natte landschapselementen 1

Vennen, dobben, petgaten en pingoruïnes; het Groningse cultuurlandschap kent verschillende natte elementen die elk hun eigen ontstaansgeschiedenis hebben. Sommige natte landschapselementen gaan terug tot in de laatste ijstijd. Boren is daarmee een soort van tijdreis en dat maakt het erg boeiend om te doen. Met het onderzoek wil Landschapsbeheer Groningen een aantal natte landschapselementen identificeren. Als duidelijk is om wat voor element het gaat, kan ook het juiste beheer worden vastgesteld en kunnen deze karakteristieke landschapselementen in stand worden gehouden en beleefbaar worden gemaakt.

 

natte landschapselementen 4

 

 

 

 

 

 

logo-rij-joke-natte landschapselementen zonder PBCF
  • Natte landschapselementen (afgerond)

  • Locatie: provincie (Haren, Pieterburen, Hongerige Wolf, Westerkwartier)
  • Samenwerkingspartners: In Pieterburen werken we samen met het boorprogramma van Erfgoedpartners (museumhuis) en bij Hongerige Wolf met de IVN Bellingwedde/groep Oldambt en Stichting Landschap Oldambt.
  • Start: 4 juni 2014
  • Afgerond: 31 december 2016
  • Onze rol: projectleider
  • Mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen, Gebiedsfonds Westerkwartier, Gebiedsfonds Drentsche Aa, gemeente Haren