Startpunt voor routemakers en recreanten

Landschapsbeheer Groningen is de uitvoeringsorganisatie van het Routebureau Groningen. Het Routebureau zorgt voor een aanbod van kwalitatief goede routes op de website wandelen.groningen.nl. Daarvoor werkt het met een groot aantal vrijwilllige wandelaars, die ten minste een keer per jaar alle routes checken op begaanbaarheid en bewegwijzering. Maar ook andere wandelaars die klachten of suggesties hebben, kunnen contact opnemen met het Routebureau Groningen.

Startpunt voor nieuwe routes

Daarnaast is het Routebureau Groningen ook het startpunt voor iedereen die een nieuwe route wil uitzetten. Het onderhoudt contact met regionale wandelverenigingen en nodigt iedereen met ideeën over nieuwe routes uit om contact op te nemen. Zo werkt Routebureau Groningen onder meer aan een goede spreiding van routes over de provincie en het voorkomen van dubbelingen in het wandelpadennetwerk.

Samenwerking is ook in het belang van initiatiefnemers. De medewerkers van het Routebureau hebben inmiddels veel ervaring met het uitzetten van routes en kunnen organisaties van nuttige tips voorzien. Bovendien zijn initiatiefnemers van een nieuwe route, wanneer die wordt opgenomen in het bestand, verzekerd van publicatie op wandelen.groningen.nl. Daarmee is hun wandeling altijd goed vindbaar voor de wandelaar.

Stichting Wandelen Groningen

Routebureau Groningen is begonnen als project van de Stichting Wandelen Groningen, het provinciale samenwerkingsverband  van alle organisaties die wandelpaden en -routes in de provincie Groningen in eigendom hebben of beheren, die zich richten op de wandelaar of anderszins van belang zijn voor wandelen in Groningen. De Stichting heeft alle paden en routes in Groningen geïnventariseerd en digitaal toegankelijk gemaakt. Maar zij heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat boeren een verzekering hebben voor boerenlandpaden. De stichting Wandelen Groningen is op 1 januari 2014 opgegaan in het Routebureau.

Meer routes

Het Routebureau Groningen richt zich ook op fiets-, ruiter- en kanoroutes. Ook bij deze paden en routes houdt het zich niet zelf bezig met onderhoud en beheer, maar zorgt het ervoor dat partijen samenwerken en dat er één aanspreekpunt is waar de recreant terecht kan met vragen, klachten en suggesties. Ook stimuleert het Routebureau Groningen partijen om een dekkend en kwalitatief goed recreatief padennetwerk in Groningen te realiseren.

  • Routebureau Groningen

  • Locatie: hele provincie
  • Samenwerkingspartners: Alle partners binnen Stichting Wandelen Groningen
  • Start: 1 januari 2014
  • Afgerond: -
  • Onze rol: uitvoeringsorganisatie
  • Mogelijk gemaakt door: provincie Groningen en Groninger gemeenten