Klein bosje, grote waarde

Met B(l)oeiende Bosranden heeft Landschapsbeheer Groningen in zo’n dertig dorpen samen met dorpsbewoners aantrekkelijke en gevarieerde dorpsbosjes gerealiseerd. De dorpsbosjes liggen in de woonomgeving. Een dorpsbosje met een bloeiende bosrand maakt de directe leefomgeving van dorpsbewoners mooier en diverser voor mens en dier. Dat spreekt aan. Niet voor niets worden de dorpsbosjes goed onderhouden. Mensen beleven er plezier aan.

De aanpak

Het project B(l)oeiende Bosranden kenmerkt de werkwijze van Landschapsbeheer Groningen. Het is praktisch en uitvoeringsgericht en komt grotendeels vanuit het dorp. Samen met de dorpsbewoners stellen we een inrichtings- en beheerplan op voor een dorpsbosje. Vervolgens voeren we dit plan samen met verenigingen en in een aantal dorpen ook met de plaatselijke school uit. Zo gaat het dorpsbosje leven.

Rond de realisatie van de bloeiende bosrand worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals natuurwerkdagen en lezingen. Een bloeiende bosrand is een rijke biotoop. Naast veel verschillende insecten en vogels, komen er ook veel kleine zoogdieren voor. Dorpsbewoners vinden het leuk en interessant om te weten wat er in hun dorpsbosje leeft.
voorkant flyer bloeiende bosranden

Bosplannen

Elk bosje is maatwerk. Zo bepaalt onder meer de bodem welke soorten we aanplanten. Ter illustratie en inspiratie staat hieronder een aantal werkplannen van bosjes die we in het verleden hebben gerealiseerd:

 

Bijzonder boek over kleibossen in Noord-Groningen

Op 3 april is Groninger Kleibossen – groene parels in het agrarisch cultuurlandschap‘ gepresenteerd. Een prachtig en rijk ge├»llustreerd boek over de flora en fauna in de ruilverkavelingsbosjes in Noord-Groningen van Albert-Erik de Winter. U kunt het via Landschapsbeheer bestellen.

 

 

 

PLG en leader combilogo.

  • B(l)oeiende bosranden (afgerond)

  • Locatie: provincie Groningen
  • Samenwerkingspartners: Staatsbosbeheer, Vereniging Groninger Dorpen, ANWB, diverse gemeenten, Staatsbosbeheer en dorpsbewoners
  • Start: 2006
  • Afgerond: 31 december 2013
  • Onze rol: initiator, co├Ârdinator, projectbegeleider, vrijwilligersbegeleiding
  • Mogelijk gemaakt door: provincie Groningen, Leader.