Kerken in het Groen

Begin 2016 jaar is Landschapsbeheer Groningen gestart met een nieuw project kerken in het groen. Deelnemers aan dit project krijgen subsidie van de provincie Groningen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op kerkhoven of begraafplaatsen in de provincie.

Landschapsbeheer Groningen kan herstelwerkzaamheden uitvoeren aan graven, paden en het groen op het terrein. De provinciale subsidie voorziet in 40 procent van de totale kosten. De eigenaar neemt de overige 60 procent voor zijn rekening. Hiervoor mogen ook (deels) vrijwilligersuren worden ingezet. Vrijwilligers helpen dan namens de eigenaar of beheerder bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij voorgaande projecten hielden vrijwilligers zich bijvoorbeeld bezig met het schoonmaken en beletteren van graven. Indien gewenst organiseert Landschapsbeheer Groningen een werkdag. Dan onderhouden we samen met vrijwilligers en/of belangstellenden enkele graven.

Selectiecriteria

Om voor deelname in aanmerking te komen, dient het terrein achterstallig onderhoud te hebben aan de graven en/of aan het groen. Ook moet het deelnemende terrein cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde te bezitten. Tot slot dient er een groep betrokken mensen actief te zijn of te worden die het terrein na afronding van het project wil onderhouden.

Selectie

In dit nieuwe project kerken in het groen is ruimte voor maximaal twaalf terreinen. Landschapsbeheer Groningen maakt een selectie uit alle aanmeldingen. Terreinen die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen via Kerken in het Groen, krijgen voorrang. Deelnemende terreinen dienen lid te worden van de kerkterreinenwacht. Deze wacht inspecteert het terrein eens per twee jaar om vast te stellen of onderhoud nodig is.

Informatie

Voor meer informatie of deelname kunt u bellen (050 534 51 99) of mailen met Rikus Hagenauw.

  • Kerken in het groen 2016-2020

  • Locatie: Provincie Groningen
  • Samenwerkingspartners:
  • Start: 1 januari 2016
  • Afgerond: 1 oktober 2020
  • Onze rol: initiator, organisator, uitvoerder
  • Mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen