In het Gorecht is de afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen en aanleggen van houtwallen en hagen in het project ‘Herstel landschapselementen Haren’. De eerste fase van dit herstelproject werd in 2013 afgerond en de tweede fase in 2016. In elk van deze fasen werd ruim 4600 meter houtwal en haag hersteld of opnieuw aangelegd.

Doelstelling van het vervolg van dit project, ‘Herstel Houtwallen en Hagen Haren’ is aanleg, herstel en duurzaam behoud van karakteristieke haag- en houtwalelementen in het buitengebied het Gorecht. Met de uitvoering van het project wordt de identiteit en kenmerkendheid van het landschap in stand gehouden en versterkt.

In dit project zorgen we voor herstel of nieuwe aanleg van 3300 meter houtwal en 1300 meter scheerhaag. Bij de houtwallen gaat het om herstel of aanleg van het wallichaam en de aanplant van bomen en struiken hierop. Bij de meidoornhagen gaat het om de aanleg van nieuwe hagen, waar ze van oudsher voorkomen (zoals de randen van de Hondsrug tussen Noordlaren en Onnen).

Voor locaties langs het erf krijgt u 90% subsidie op de totale kosten, voor overige locaties geldt een subsidie van 100%.

Wilt u meer weten over dit project of wilt u een houtwal of  haag op uw terrein? Neem contact op met Anne Chardon, projectleider van Herstel Houtwallen en Hagen Haren. Dat kan per telefoon op 050 – 534 51 99 of per email op a.chardon@landschapsbeheergroningen.nl.

  • Herstel Houtwallen en Hagen Haren

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start:
  • Afgerond:
  • Onze rol:
  • Mogelijk gemaakt door: