Sinds 2010 heeft de essentaksterfte zich in Groningen sterk verspreid. Hierdoor is circa 80% van de essen aangetast. Deze aantasting heeft grote gevolgen voor de ruilverkavelings- en dorpsbossen van Staatsbosbeheer, die vaak hoofdzakelijk uit es bestaan. Door het gevaar van omvallende bomen als gevolg van de essentaksterfte langs wegen en paden en voor de toekomstige ontwikkeling van het bos is Staatsbosbeheer genoodzaakt de zieke essen in een brede zone langs wegen en paden te verwijderen. Deze ingreep is ingrijpend voor het beeld van de dorpsbossen en voor de leefomgeving van de mensen die in de buurt van de bossen wonen en er vaak komen.

Bos blijft bos. In de plaats van de essenbossen komt op termijn weer nieuw bos. Voor de toekomstige ontwikkeling van het bos wordt gestreefd naar een meer gevarieerde en natuurlijke bosopbouw. De bossen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Er wordt een geleidelijke en afwisselende overgang van het bos naar het omringende land gecreƫerd en de bossen zijn door hun diversiteit dan minder kwetsbaar voor ziekten en plagen. Naast herplant is er ook ruimte voor natuurlijke ontwikkeling en verjonging, en voor openheid.

Verspreid over 34 locaties wordt in de periode 2018 – 2022 in totaal circa 197 hectare bos omgevormd naar een gevarieerd bos met een bos-mantel-zoom opbouw. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de landschappelijke kwaliteit, de beleefbaarheid en de biodiversiteit van de bossen in Noord en Midden Groningen.

Landschapsbeheer Groningen werkt in dit project samen met Staatsbosbeheer. Wilt u meer weten over dit project of over de essentaksterfte? Neem dan contact op met Oebele Elverdink, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Dat kan op 06 10931353 of per e-mail op o.elverdink@landschapsbeheergroningen.nl. Ook op de website van Staatsbosbeheer vindt u meer informatie over de essentaksterfte.

 

 

 

 

 

 

  • Omvorming bosjes Noord en Midden Groningen

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start:
  • Afgerond:
  • Onze rol:
  • Mogelijk gemaakt door: