Een verhaal in ontwikkeling

Terpen en wierden bepalen de identiteit van het Friese en Groningse waddengebied. Eeuwenlang beschermden ze bewoners tegen de invloeden van de Waddenzee. De karakteristieke woonheuvels zijn een belangrijk onderdeel van een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis staat onder druk door erosie, intensivering van de landbouw en de uitbreiding van wegen en bebouwing. En ook de kenmerkende verkaveling dreigt uit ons landschap te verdwijnen. Landschapsbeheer Groningen werkt daarom samen met partners en bewoners aan het behoud en herstel van dit unieke landschap en het levend houden van deze belangrijke geschiedenis.

Twee fasen, vijf pijlers

Het verhaal achter elke terp en wierde is uniek. In nauwe samenwerking met de huidige bewoners helpen we deze verhalen door onderzoek boven water te halen om de zichtbaarheid van de terp- en wierdedorpen te versterken. Zo werkt ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling‘ aan het opnieuw beleefbaar maken van het landschap. Dit doen we aan de hand van vijf pijlers:
Stelterweg en Kerk

 • Archeologisch onderzoek
 • Landschappelijk herstel van de terpen en wierden
 • Informeren van de regionale bewoners en het creëren van draagvlak
 • Erfgoedtoerisme en recreatie en
 • Regiomarketing.

In de eerste fase werken we aan het herstel en de versterking van zes pilotdorpen in Groningen (Warffum, Ulrum en Godlinze) en Friesland (Wijnaldum, Firdgum, Hallum). Tijdens het tweede gedeelte van het project wordt het aantal dorpen uitgebreid door de methodiek die in de pilotdorpen is ontwikkeld over te nemen en door te zetten.

Onderzoek als bouwsteen

Met ‘Terpen en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ bouwen we aan de geschiedenis én de toekomst. muntjes uit de wierde van ulrumDe verzamelde gegevens zullen op verschillende manieren worden gebruikt. Niet alleen als basis voor het herstel van de dorpen, maar ook als naslagwerk voor toekomstige ruimtelijke projecten, zodat de
herstelde geschiedenis eeuwig kan blijven voortbestaan. Daarbij wordt de informatie gebruikt om bewoners en bezoekers te informeren over de bestaansgeschiedenis en als stevige bouwsteen voor regiomarketing en toeristische producten.

 

 

waddenfonds
 • Terpen- en wierdenland

 • Locatie: Wijnaldum, Firdgum en Hallum ( Friesland) en Warffum, Ulrum en Godlinze (Groningen).
 • Samenwerkingspartners: Landschapsbeheer Friesland, RUG (Kenniscentrum Landschap en Terpencentrum)
 • Start: 1 mei 2015
 • Afgerond: -
 • Onze rol: projectpartner, penvoerder
 • Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, provincies Groningen en Fryslân, gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl