Evenwicht tussen oud en nieuw

Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ geeft het landschap in het waddengebied een bijzondere impuls. Het herstelt monumenten en boerenerven en ontwikkelt nieuwe concepten. Na vier jaar wordt het multipliereffect zichtbaar. Deelnemende eigenaren voeren bijvoorbeeld zelf schilderwerk uit als de steigers toch staan voor herstel van een gevel. Buren zien het grote effect van vaak relatief beperkte maatregelen en gaan ook aan de slag. Zo ontstaat een flow die de (be)leefbaarheid van het cultuurlandschap aan de Groninger waddenkust versterkt.

Rood en groen

Eind 2010 werd bekend dat ‘Boerderijen aan de waddenkust’ kon rekenen op 2,1 miljoen euro subsidie uit het Waddenfonds. Nu de eerste deelprojecten zijn afgerond, is zichtbaar hoe ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ de beleving van het Groninger waddengebied versterkt. Monumentale boerderijen kregen hun oude glans terug. Boerenerven werden zo hersteld en heringericht dat het weer beeldbepalende groene eilanden zijn in het weidse kustlandschap. Twee nieuwbouwconcepten in Usquert bewijzen dat het landschap niet op slot hoeft om mooi te blijven. Het is het eerste boerderijenproject in Groningen waarin wordt gewerkt aan erf én boerderij om beide voor het landschap te behouden.

Monumentale boerderijenboerderijen_langs_de_waddenkust3

Het herstel van de boerderijen richt zich in veel gevallen op de schuur, aldus architect Renso Woltjes van Libau. “Vaak is het huis nog wel op orde, maar staat de schuur te zieltogen”, licht hij toe. “We werken onder meer aan lekke goten, scheuren in gevels, kapotte pannen en verrotte uilenborden. Als je dat soort onderhoudswerk niet uitvoert, leidt dat op den duur tot verval en verlies.” Daarmee onderstreept hij de winst van dit project, het zorgt ervoor dat dit onderhoud wel kan worden gepleegd.

Boerenerven

De werkzaamheden op het erf verschillen per boerderij, maar ze zorgen er altijd voor dat het erf het kenmerkende waddenlandschap versterkt. Projectleider Geert Schoemakers van Landschapsbeheer Groningen legt de werkwijze uit. “We werken van buiten naar binnen. Eerst de singel, dan boomgaard, moestuin en eventueel de siertuin. Op die manier krijgt het landschap met het boerenerf een kenmerkend element terug.”

Nieuwe concepten

boerderijen_langs_de_waddenkust2Met de nieuwbouwconcepten laten de projectpartners zien dat nieuwe gebouwen niet per definitie botsen met een oud cultuurlandschap. In ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ werkt architect Harry Ehrenhard van architectenbureau Rombou aan ontwerpen die zich als een baken van deze tijd in dat landschap voegen. Voor nieuwe schuren zoekt hij bijvoorbeeld bewust het contrast met de oude boerderij. “Door oud en nieuw naast elkaar te laten bestaan, vertelt het ontwerp het verhaal van de ontwikkeling van de boerderij.”

waddenfonds
  • Boerderijen aan de waddenkust (afgerond)

  • Locatie: Waddenkust
  • Samenwerkingspartners: LTO-Noord, Libau
  • Start: 2011-01-01
  • Afgerond: 2015-06-30
  • Onze rol: opstellen en uitvoeren herstelplannen voor boerenerven
  • Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds en de provincie Groningen