De Natuur en Milieufederatie Groningen en Landschapsbeheer Groningen hebben eind november 2014 een enquête verstuurd naar alle beheerders van het openbare groen in de provincie. Hiermee brengen de partijen in beeld of en hoeveel oog de beheerders hebben voor bijen.

Verbetering leefomgeving

De provincie Groningen werkt samen met Landschapsbeheer Groningen, LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie aan de verbetering van leefomstandigheden voor bijen in de provincie. Het beheer en de inrichting van het openbaar groen spelen hierbij een belangrijke rol.

Workshop bijenbeheer

Met de resultaten van de enquête organiseren wij samen met de Natuur- en Milieufederatie dit voorjaar een workshop voor groenmedewerkers van gemeenten en terreinbeherende organisaties. Daarin staan we onder andere stil bij de eisen die bijen aan hun leefomgeving stellen en hoe beheer ervoor kan zorgen dat aan die eisen wordt voldaan. Bijenbeheer is vaak maatwerk. Ook in wegbermen, parken en bosjes die al uitstekend ecologische worden beheerd, zijn vaak nog kleine maatregelen mogelijk die winst betekenen voor de bij.

Symposium en praktijkdag

Voorafgaand aan de workshop organiseren we met de Natuur- en Milieufederatie een symposium over bijen en een praktijkdag voor groenbeheerders over bijvriendelijk groenbeheer.

  • Groningen zoemt (afgerond)

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start:
  • Afgerond:
  • Onze rol:
  • Mogelijk gemaakt door: