Kennis en vaardigheden voor dorpen

Veel dorpen in het Westerkwartier hebben een dorpsvisie en in veel van die dorpsvisies zijn ideeën opgenomen over de (groene) leefomgeving. Het project ‘Samen actief in het groen’ helpt dorpsbewoners die ideeën realiseren. Niet door plannen samen uit te werken, maar door bewoners de kennis en vaardigheden aan te reiken, waarmee ze zelf de stap kunnen zetten van idee naar uitvoering.

Op deze kennis en vaardigheden wordt steeds vaker een beroep gedaan. De overheid wil burgers meer verantwoordelijkheden geven door zelf taken los te laten. Met ‘Samen actief in het groen’ dragen we eraan bij dat burgers die verantwoordelijkheden kunnen nemen. In werkbijeenkomsten geven we tips en handreikingen voor onder meer het opzetten van een project, het overleg met de gemeente en het werven van fondsen.

Mooi resultaat

Groene projecten lenen zich goed voor het leren van deze vaardigheden. De landschappelijke resultaten zijn concreet en zichtbaar. Bovendien vinden veel dorpsbewoners het inspirerend om hun leefomgeving aantrekkelijker te maken. Door dorpsbelangenorganisaties die deelnemen aan het project met elkaar in contact te brengen, kunnen ze ervaringen uitwisselen en leren ze ook van elkaar. Een duidelijke uitleg over het opzetten van projecten en werven van fondsen vind u in de folder ‘Van idee tot project’.

Burgerparticipatie

Meer achtergrondinformatie over burgerparticipatie vindt u onder meer in:

  • Samen actief in het groen (afgerond)

  • Locatie: Westerkwartier
  • Samenwerkingspartners: Groninger Dorpen
  • Start: februari 2014
  • Afgerond: december 2015
  • Onze rol: kennisoverdracht
  • Mogelijk gemaakt door: Het project wordt gefinancierd door provincie Groningen, de gemeenten uit het Westerkwartier en Groninger Dorpen