Molens krijgen wind in de rug
Zonder wind kan een molen niet draaien. Dat betekent dat het groen in de buurt in toom moet worden gehouden. Met het project zorgt Landschapsbeheer Groningen ervoor dat deze omgevingen met kennis van het landschap en de biodiversiteit worden opgeknapt. In het eerste pilotproject in Zuurdijk werkten de het Groninger Molenhuis, gemeente De Marne, Vereniging Dorpsbelangen Zuurdijk en Landschapsbeheer Groningen samen. Onder leiding van molenaar Jan Gramsbergen hebben vrijwilligers in Zuurdijk lichte kapwerkzaamheden uitgevoerd. Landschapsbeheer deed het zwaardere werk, zoals het vellen van populieren en het knotten van wilgen. Ook zijn er struiken aangeplant.

 

Goed voorbeeld

De pilot in Zuurdijk dient als voorbeeld voor het herstel van biotopen bij andere molens. Daarom is er een handleiding gemaakt waarin het proces van stap tot stap is beschreven: ‘Frisse wind, samenwerken aan een goede molenbiotoop’. Deze is verkrijgbaar bij het Groninger Molenhuis. Ook is er een powerpoint van herstel van de molen en de molenbiotoop gemaakt. Een aantal Groninger molenaars heeft laten weten maatregelen te willen nemen om hun molens beter in de wind te krijgen.
  • Molenbiotopen (afgerond)

  • Locatie: provincie Groningen
  • Samenwerkingspartners: Groninger Molenhuis
  • Start: 1 juli 2014
  • Afgerond: afgerond
  • Onze rol: initiator en projectcoördinator, -begeleider.
  • Mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen en De Holllandsche Molen.