Beeldbepalend groen in lintdorpen

In de lintdorpen Schildwolde en Hellum, die ook wel in één naam worden genoemd, bepaalt de Hoofdweg de ruimtelijke structuur. De weg vertelt de geschiedenis van het dorp. De bomen maken van de Hoofdweg een statige laan. Kenmerkend voor het beeld zijn ook de boerderijen met slingertuinen en doorkijken naar het open landschap. Samen met bewoners werken wij aan behoud en herstel van het beeldbepalende groen de lintdorpen.

Publiek groen

We nemen in Groene Linten zowel particulier als publiek groen mee. Aan de hand van het plan dat we samen met het dorp hebben opgesteld, werken we bijvoorbeeld aan onderhoud en herstel van kerkterreinen, schooltuinen, bosjes en bermen, maar ook van monumentale erven en solitaire monumentale bomen. Ook het uitzetten en inrichten van een ommetje kan deel uitmaken van Groene Linten.

Pilotdorp

Schildwolde-Hellum is het eerste dorp waar Landschapsbeheer Groningen Groene Linten uitvoert. Dit lintdorp dient daarom ook als pilot voor het project. Bij succes krijgt Groene Linten een vervolg in andere lintdorpen.

  • Groene Linten (afgerond)

  • Locatie: Schildwolde-Hellum
  • Samenwerkingspartners:
  • Start: oktober 2013
  • Afgerond: 31 december 2015
  • Onze rol: initiator
  • Mogelijk gemaakt door: provincie Groningen, regio Groningen-Assen, gemeente Slochteren.