10-04-2015
Helmster Ommetje officieel geopend

Slenteren langs slingertoenen

Het afgelopen jaar is er veel gedaan in en aan het groen in het lintdorp Hellum. De schooltuin is heringericht, de bomen langs de hoofdweg zijn onderhouden of vervangen, er is een ‘slingertoen’ opgeknapt en veel nieuwe beplanting bij particulieren aangeplant. Het Helmster Ommetje, dat op zaterdag 18 april door burgemeester Ten Brink van de gemeente Slochteren officieel wordt geopend, voert door dit mooie groene lintdorp en het omringende landschap, met zijn kenmerkende verkavelingspatronen.

Het Helmster Ommetje is vijf kilometer lang. De wandeling begint bij het haventje van Hellum, dat landbouwer Hindrik de Haan in 1866 liet graven om vruchtbare wierdegrond aan te kunnen voeren. Een mooi startpunt voor een route die de wandelaar in ruim een uur tijd laat kennismaken met de boeiende historie van het dorp.

Rijke historie
Die geschiedenis gaat ver terug. Hellum wordt al genoemd in de kronieken van de abten Emo en Menko van het klooster in Wittewierum; de oudste geschreven geschiedenis van Groningen. Uit de routebeschrijving leert de wandelaar ook dat het oudste bewaarde muziekstuk uit de noordelijke Nederlanden in dit dorp is geschreven. Het gaat om een paasspel in een middeleeuws missaal of misboek, dat tegenwoordig wordt bewaard in het Catharijneconvent in Utrecht.

Stroken in het landschap

Eenmaal buiten het dorp kan de wandelaar vooral genieten van de prachtige uitzichten over de velden. Op een aantal punten is hierin het middeleeuwse verkavelingspatroon nog terug te zien. Lange, smalle kavels, gescheiden door sloten en lanen, geven het idee dat je eindeloos ver kunt kijken. Maar ook de liefhebber van een meer besloten landschap komt aan zijn trekken. Het ommetje biedt de mogelijkheid een avontuurlijk stukje bospad te nemen, alvorens terug te keren naar Hellum en zijn elfde-eeuwse romanogotische kerkje met de oudste rouwborden van Groningen.

EINDE PERSBERICHT

****

Noot voor de redactie
De officiële opening van het Helmster Ommetje wordt op 18 april om 15.00 uur verricht door burgemeester Ten Brink van de gemeente Slochteren bij de Haansvaart in Hellum. U bent hierbij van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelien Kapper (a.kapper@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99).
 
Het project is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Slochteren, Regio Groningen Assen en de Provincie Groningen.

Downloaden als pdf