25-02-2015
Cursus haren van de zeis snel volgeboekt

Groningen, 25 februari 2015

Landschapsbeheer houdt oud ambacht in leven

Op zaterdag 28 februari geeft Landschapsbeheer Groningen in haar werkplaats aan de Roderwolderdijk in Hoogkerk een unieke cursus haren van de zeis. Het is de eerste keer dat in onze provincie de oude technieken van het scherpen van de zeis via een cursus worden overgedragen. Tijdens de cursus worden meerdere technieken geleerd. Naast het scherpen met hamer en haarspit (aambeeld), leren de deelnemers ook de strekel en wetsteen gebruiken en werken ze met twee speciaal hiervoor ontwikkelde slagapparaten. Landschapsbeheer zorgt voor gehoorbescherming voor wanneer de twintig deelnemers letterlijk aan de slag gaan.

Zeisen wint nog steeds aan populariteit. De workshops van Landschapsbeheer Groningen trekken steevast veel deelnemers. Dat geldt ook voor de unieke cursus haren van de zeis, die in mum van tijd was volgeboekt. Bijzonder is dat er zich niet alleen buitenlui aanmeldden, maar ook stadjers. Zo stuurt tuinvereniging Piccardthof vier afgevaardigden om het haren onder de knie te krijgen. Ook zijn het niet alleen mannen die zich het stoere werk willen eigen maken. Zes vrouwen nemen zaterdag de hamer en strekel op.

Instructeurs
De cursus wordt gegeven door vier instructeurs, deels autodidacten die het haren al doende hebben geleerd, maar ook een aantal ‘geschoolde’ zeisers die de technieken zelf via cursussen elders in het land hebben leren toepassen. Zoals het leren werken met de strekel; een lat, waarop grofkorrelig slijpmateriaal is geplakt. De technieken die de deelnemers aan de cursus zaterdag leren, zijn alle drie authentieke manieren van het scherpen van de zeis. Er komt geen moderne techniek of elektriciteit bij kijken.

Einde Persbericht

****
Noot voor de redactie
Als pers nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze unieke cursus. De ochtend begint om 9.30 uur met een deel theorie. Rond elf uur begint het praktijkdeel. Wilt u komen of wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Adri Rosenboom: 050 534 51 99 of a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl. De cursus is niet toegankelijk voor publiek.

Downloaden als pdf