Informatie
Onderhoud

De buitendienst van Landschapsbeheer Groningen is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van groen dat belangrijk is voor de biodiversiteit en herkenbaarheid van het landschap. Wij werken voor overheden, particulieren, terreinbeherende organisaties en stichtingen die verantwoordelijk zijn voor het behoud en beheer van cultuurhistorisch waardevol groen, zoals borgterreinen of kerkhoven.

 

Diensten
Uitgelicht
Omdat vruchtbomen een cultuurgewas zijn, hebben ze regelmatig onderhoud nodig. Snoeien geeft licht en ruimte in de kroon van de vruchtboom. Dit is belangrijk voor het rijpen van de vruchten en het voorkomen van ziekten en plagen. Jaarrond plezier Een goed onderhouden vruchtboom biedt mens en dier het hele jaar plezier. Van de prachtige kleuren...
Breng je stem uit op de Paarse morgenster Wie aan een mooie flora en vegetatie denkt, zal dit wellicht niet direct associëren met een Noord Groninger kleiberm. Toch zijn ook hier fraaie vegetaties te vinden met soorten als veldlathyrus, kleine ratelaar, vogelwikke, glad walstro en met een beetje geluk ook de beeldschone Paarse...
Tips
  • Planbureau: Zorg voor het landschap

    Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde maandag 11 november ‘signalenrapport landschapsinclusief denken en doen’. Het Planbureau stelt dat het landschap een publiek belang is en pleit voor borging van het landschap in het...
  • Aardkundige wandeling

    Hij is al weer van een paar jaar terug, maar nog steeds de moeite waard: de Aardkundige wandeling in de...
  • Boek Groninger kleibossen

    Kleibossen zijn vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw aangeplant op diverse locaties in het kleigebied van Noord Groningen. Inmiddels zijn de oudste bossen circa 40 jaar oud. Ze hebben zich ontwikkeld tot gevarieerde en structuurrijke bossen met een...