Onderhoud

De buitendienst van Landschapsbeheer Groningen is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van groen dat belangrijk is voor de biodiversiteit en herkenbaarheid van het landschap. Wij werken voor overheden, particulieren, terreinbeherende organisaties en stichtingen die verantwoordelijk zijn voor het behoud en beheer van cultuurhistorisch waardevol groen, zoals borgterreinen of kerkhoven.

onderhoud houtwalOnze buitendienst voert onderhoud uit, ontwerpt, legt aan, herstelt en renoveert landschappelijk waardevolle landschapselementen. Van het snoeien van een hoogstamfruitboom of bijhouden van een houtsingel tot het in oude glorie herstellen van een slingertuin. Wij hebben er de kennis en de mensen voor.

Maatwerk

Omdat de buitendienst zich vooral bezighoudt met het onderhoud van bijzonder en/of monumentaal groen, gaat het vrijwel altijd om maatwerk. Gaat het om een enkele boom of een enkele groenstrook, dan stelt de buitendienst zelf een offerte op. Vraagt een opdracht specialistische kennis, dan stellen de landschapsdeskundigen van het projectbureau een plan op, inclusief prijsopgave.

Ecologisch verantwoord

Z IMG_3213 (1)-kleinWe voeren het onderhoud of herstel uit met aandacht voor de biodiversiteit en de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het groen. Het werk wordt altijd gedaan onder leiding van een deskundige en ervaren voorman. Behalve voor de ecologische waarde van het groen, hebben onze medewerkers ook oog voor de omgeving waarin zij werken. Ze staan open voor omwonenden en passanten met vragen en leggen graag uit wat ze doen en met welk doel.