08-12-2017
Veel dagvlinders geteld

Veel dagvlinders bij de Google vlinder- en bijenidylle

Sinds 2016 is Landschapsbeheer Groningen betrokken bij de ontwikkeling van de “Google vlinder- en bijenidylle” in het Dingewoldbos bij Uithuizen. Een van de opgaven is het verbeteren van de voedselvoorziening voor dagvlinders en wilde bijen. Dat doen we bijvoorbeeld door aanpassingen in het ecologisch maaibeheer die ten goede komen aan de ontwikkeling van plantengroei en dus aan de hoeveelheid beschikbare nectar.

Om het effect van dit beheer te controleren, wordt de komende jaren een dagvlindermonitoring uitgevoerd. Op dit moment is de flora en vegetatie in het gebied nog niet ideaal, maar de verwachting is dat zal verbeteren. Met een goede telling kunnen we vaststellen welke effecten de werkzaamheden hebben op de vlinderstand.

De inventarisatie

De dagvlindermonitoring is uitgevoerd conform de richtlijnen van handleiding dagvlindermonitoring (De Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek). Voor de monitoring is de idylle opgedeeld in drie telgebieden (transecten), namelijk:
a) langs de bosrand bij het Dingewoldbos (DWB),
b) langs het wandelpad bij het Dingevonderpad (DVP)
c) bij de bosrand ter hoogte van het Vergeten bos (VB).

In 2017 zijn de telgebieden elf keer bezocht op momenten dat de omstandigheden voor dagvlinders optimaal waren. Optimaal is als de temperatuur lager is dan 18°C, er veel zon is en weinig wind. Tijdens de bezoeken zijn per transect de vlinders geteld en zijn de soorten genoteerd.
In totaal zijn in 2017 circa 330 minuten aan veldwerk besteed, gemiddeld 10 minuten per veldbezoek per transect.

Lees hier het volledige artikel en de resultaten van de eerste telling

google-bij