27-11-2019
Uitvoer project essentaksterfte in Delfzijl

In de gemeente Delfzijl zijn duizenden essen aangetast door essentaksterfte, een agressieve, grillige en progressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Op dit moment is er nog geen bestrijding van de essentaksterfte mogelijk. Daarom is het kappen van de zieke bomen helaas de enige mogelijkheid om de ziekte te stoppen en het gevaar op vallende takken weg te nemen.

Vanaf 28 november 2019 begint het kappen van 61 essen langs wegen. Ook worden op diverse locaties aangetaste essen in bosgebieden en houtsingels gekapt. Komend najaar start Landschapsbeheer Groningen met de aanplant van 181 vervangende bomen langs wegen verspreid over de hele gemeente.

In Woldendorp starten op 28 november kapwerkzaamheden van om te vormen bosvakken die zijn aangetast door essentaksterfte. Hier worden de bospercelen omgevormd naar meer toekomst-bestendig bos met een grotere biodiversiteit. Naast bomen in de bosgedeelten worden er ook struiken en 22 fruitbomen geplant en bloemrijke kruidenvegetaties ingezaaid.

Komend najaar plant de gemeente in Krewerd in totaal 30 nieuwe bomen. Daarnaast gaat een werkgroep, bestaande uit inwoners van het dorp, 40 knotwilgen in de bermen planten en op 7 locaties groepen bloeiende struiken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over essentaksterfte of over de plannen in Woldendorp en Krewerd? Deze zijn in te zien op de website van de gemeente, www.delfzijl.nl/essentaksterfte.