12-08-2019
Struweeltjes weer beheerd

Op de Middendijk in Noord-Groningen en langs wegen bij Tussenklappen Muntendam liggen gezamenlijk zo’n 80 struweeltjes die jaarlijks door de Struweelbrigade van Landschapsbeheer Groningen worden beheerd. De struweeltjes zijn in de jaren 2012 – 2016 als klein bosplantsoen aangelegd ten bate van broed- en foerageergelegenheid voor akkervogels. In Tussenklappen is landbouwer Peter Harry Mulder een grote stimulator van de aanleg van struweeltjes. Inmiddels is het plantsoen veelal uitgegroeid tot dicht en hoog struikgewas. Bij het beheer (na de broedtijd) worden rasters aan de buitenzijde vrij gezet van teveel aan ruigte en sterk overgroeiende takken aan weg- en akkerzijde worden gesnoeid. Binnen de rasters worden de nog klein gebleven struiken en bomen zo nodig ook ontzet van de ruigte. In de struweeltjes worden regelmatig nestjes van zangvogels en van dwergmuizen aangetroffen.