16-12-2019
Start aanplant in Huisweersterbos

Vandaag is Landschapsbeheer Groningen gestart met de aanplant van 21.000 bomen en struiken in het Huisweersterbos bij Tjuchem. In dit dorpsbos van Staatsbosbeheer zijn veel essen gekapt vanwege de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Maar bos blijft bos, dus er worden weer nieuwe bomen geplant. In het Huisweersterbos zijn het verschillende soorten bomen en struiken, waardoor een gemengd bos ontstaat met een gevarieerde structuur.

In 4 jaar tijd wordt in totaal circa 60 hectare dorpsbos opnieuw ingepland, verspreid over 34 locaties in Noord-en Midden-Groningen. Het planten van de bomen en struiken in het Huisweersterbos is onderdeel van het project ‘Omvorming ruilverkavelings- en dorpsbosjes in Noord en Midden Groningen’.

In dit project werken Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer samen aan de omvorming van eenzijdige essenbossen naar gevarieerde en meer natuurlijke bossen. De vakken met verwijderde essen planten we met een divers en gebiedseigen sortiment bomen en struiken.

Het project wordt gesteund door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de provincie Groningen. De herplant levert een belangrijke bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit, de beleefbaarheid en de biodiversiteit van de bossen in Noord- en Midden- Groningen.