31-10-2019
Project B(l)oeiende bosranden toegekend!

Gedeputeerde Staten heeft 29 oktober 2019 de projectaanvraag voor B(l)oeiende bosranden van Landschapsbeheer Groningen goedgekeurd! Verspreid in de provincie worden vier gemeentelijke bosjes aangepakt. Daarbij willen we zorgen voor meer variatie/gelaagdheid in de bosrand, door struikvormers te planten. De aanleiding is vaak de essentaksterfte, dus er zal ook gezaagd moeten worden… Dat geeft ruimte voor de aanplant van bloeiende en besdragende soorten.

Op korte termijn gaat Landschapsbeheer Groningen met de vier gemeenten in overleg om de aanpak door te spreken. B(l)oeiende bosranden heeft een looptijd van drie jaar.

Meer informatie: mail of bel met projectleider Oike Vlaanderen:
telefoon: 050 – 534 51 99 / email: o.vlaanderen@landschapsbeheergroningen.nl