Nieuws
15-03-2018

Kinderen planten iepen in Westeremden

Op woensdag 14 maart was het nationale boomfeestdag. Samen met kinderen van de Abt Emoschool uit Westeremden hebben we daarom iepen geplant op de begraafplaats van het dorp. De iepen zijn beschikbaar gesteld vanuit het 1000 bomenplan van Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Groninger Bomenwacht. Bij de aanplant waren aanwezig wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum en Ricky van den Aker, bestuurslid Groninger Bomenwacht. ...
09-03-2018

1e fase gebiedsaanpak Gorecht succesvol

Op woensdag 7 maart brachten wethouder Mathilde Stiekema  van de gemeente Haren, directeur Jacqueline de Milliano van Landschapsbeheer en de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen een werkbezoek aan de Landschapsploeg in de gemeente Haren.  In het project Gebiedsaanpak Landschap Gorecht werken Landschapsbeheer, de gemeente Haren, ANV Stad en Ommeland, de provincie en de natuurbeheerders samen aan een duurzaam beheer...
01-03-2018

Officiële opening Harm Luppenspark

Op zaterdag 10 maart vieren bewoners en alle betrokken organisaties de officiële opening van het Harm Luppenspark in Finsterwolde. Afgelopen jaar hebben bewoners en andere partijen hard gewerkt aan de realisatie van een mooi en functioneel park in de Verzetsbuurt in Finsterwolde. Op de plek van het Harm Luppenspark stonden vroeger woningen, maar na de sloop van de huizen kwam het terrein braak te liggen. In 2015 hebben buurtbewoners een plan gemaakt voor herinrichting van...
19-02-2018

Prachtige bijdrage voor natuur en landschap

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken. De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het...
25-01-2018

Bekijk Groningen eens vanuit een fruitboom

Landschapsbeheer Groningen zoekt versterking voor de fruitboombrigade Landschapsbeheer Groningen heeft een fruitbomenbrigade fruitbomen die snoeit op verschillende plekken in de provincie. De brigade gaat daarvoor tijdens het snoeiseizoen elke twee weken op woensdag op pad.  Landschapsbeheer Groningen zoekt vrijwilligers die deze brigade komen versterken. Enige ervaring met het snoeien van fruitbomen is meegenomen maar niet verplicht.  Wel belangrijk is dat belangstellenden...
09-01-2018

LBG zoekt vrijwilligers die de boom in durven

Knotbrigade werkt op de mooiste plekjes in de provincie Knotwilgen horen bij het Groningse cultuurlandschap. Het zijn bij uitstek ‘gebruiksbomen’ en daarmee maken ze deel uit van de geschiedenis van de Groningers. Minsten zo belangrijk is dat ze ook voor veel dieren onmisbaar zijn. Insecten en vogels vinden rust en voedsel in knotbomen. Om deze functie te behouden is goed onderhoud van de bomen erg belangrijk. Landschapsbeheer Groningen heeft een knotbrigade die met veel enthousiasme én...
15-12-2017

Toestand landschap Westerkwartier in kaart gebracht

Gaat het goed met het Groningse cultuurlandschap of gaat de kwaliteit nog steeds achteruit? Om daar zekerheid over te krijgen, inventariseert Landschapsbeheer Groningen elk jaar alle waardevolle landschapselementen in een deel van de provincie aan de hand van het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap (MAC). In vijf jaar tijd brengt zij zo de kwaliteit van enkele kenmerkende landschapstypen van Groningen in kaart. In 2016 werd de driehoek Niebert, Nuis en Zevenhuizen in de gemeenten Marum en Leek...
08-12-2017

Veel dagvlinders geteld

Veel dagvlinders bij de Google vlinder- en bijenidylle Sinds 2016 is Landschapsbeheer Groningen betrokken bij de ontwikkeling van de “Google vlinder- en bijenidylle” in het Dingewoldbos bij Uithuizen. Een van de opgaven is het verbeteren van de voedselvoorziening voor dagvlinders en wilde bijen. Dat doen we bijvoorbeeld door aanpassingen in het ecologisch maaibeheer die ten goede komen aan de ontwikkeling van plantengroei en dus aan de hoeveelheid beschikbare nectar. Om...
04-12-2017

De maren waren we vergeten

Hilde Huizenga van de Ommelander Courant maakte samen met onze collega Albert-Erik de Winter een mooi artikel over de Groningse maren. Over de aard en historie, de huidige stand van zaken en de toekomt. Een mooi artikel met prachtige foto's. De moeite waard om te lezen, daarom delen we het artikel graag met...