11-12-2018
Onderhoud van iepen

De iep is een zeer karakteristieke boom in het kustgebied en heeft een hoge tolerantie tegen de zoute zeewind. Vanwege de iepziekte zijn in de afgelopen jaren veel karakteristieke iepenbeplantingen verdwenen. Beheersing van plaagdruk en ontwikkeling van resistente rassen maakt aanplant van iepen weer mogelijk. Het project Herplant iepen in de Waddenregio herstelt dekarakteristieke iepenbeplantingen. Na de aanplant is het van groot belang het onderhoud van de iepen tijdig en goed uit te voeren. In deze folder vindt u de benodigde informatie:

Folder van Iepen