16-05-2019
Landschapsbeheer Groningen ontvangt subsidie voor herstel houtsingels en aanleg petgaten in het Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen ontvangt ruim 1,3 miljoen subsidie van het Europees Landbouwfonds en Provincie Groningen voor herstel en ontwikkeling van 75 km houtsingel en aanleg van 12 nieuwe petgaten in het Westerkwartier.

 

Het karakteristieke kleinschalige houtsingellandschap van het Westerkwartier staat al decennia lang onder druk. De singels verdwijnen bijvoorbeeld door veranderend grondgebruik en veranderende regelgeving. In samenwerking met het Agrarisch Collectief Groningen West gaat Landschapsbeheer werken aan het herstel van 75 kilometer houtsingel om hiermee de identiteit en het karakter van dit landschap te versterken.

 

De petgaten van de Lettelberterpetten zijn grotendeels verland geraakt. Vanwege de hoge natuurwaarden is het opnieuw opengraven van deze petgaten onwenselijk. Landschapsbeheer werkt daarom samen met Het Groninger Landschap om 12 nieuwe petgaten te graven, aansluitend op de verlande petgaten. De nieuwe petgaten zijn goed voor de biodiversiteit en maken het historisch grondgebruik weer zichtbaar. Bijzondere soorten, zoals de zeggekorfslak en de groene glazenmaker (libelle), profiteren van deze maatregelen.

 

Het project wordt uitgevoerd in de periode 2019 – 2022. Wilt u meer weten over dit project of over de mogelijkheden om een houtsingel te laten herstellen of aanleggen op uw terrein? Neem dan contact op met Oebele Elverdink, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Dat kan op 06 10931353 of per e-mail op o.elverdink@landschapsbeheergroningen.nl. U vindt meer informatie op bij actuele projecten.