10-05-2017
Financiering voor dorpen bij ontwikkeling en uitvoering plannen

Dorpen kunnen vanaf 1 mei financiering aanvragen voor ondersteuning bij de planontwikkeling of uitvoering van hun leefbaarheidsinitiatief.
Bij het Loket Leefbaarheid is hiervoor een extra subsidie van € 300.000,- beschikbaar gesteld. De subsidie is bijvoorbeeld bedoeld voor het inhuren van een fondsenwerver of projectleider, om zo de ontwikkeling of uitvoering van een plan van de grond te krijgen.
Het Loket Leefbaarheid ondersteunt lokale bewonersinitiatieven in het aardbevingsgebied. Bewoners kunnen hier terecht voor een subsidie tot maximaal € 10.000,-. Al eerder werden bijvoorbeeld dorpsvisies gehonoreerd. Deze extra subsidie zorgt voor een uitbreiding op de aanvraagmogelijkheden.

kansrijk groningen

Aanvragen
De extra financiële bijdrage is specifiek bedoeld voor verenigingen, coöperaties of stichtingen en kan vanaf 1 mei 2017 aangevraagd worden via de website van het Loket Leefbaarheid
Hier staan ook alle andere criteria waar de aanvraag aan moet voldoen.
Heb je vragen over je aanvraag? Neem dan contact op met het Loket Leefbaarheid

Kansrijk Groningen
Het Loket Leefbaarheid is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die zijn opgesteld door maatschappelijke organisaties,
overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren. De coördinatie hiervan ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. Het programma wordt gefinancierd door NAM. Kijk voor meer informatie op www.kansrijkgroningen.nl.

Inspiratie opdoen?
Garnwerd heeft een film gemaakt van hun dorpsvisie, mede mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid
film Garnwerd