18-06-2018
Eikenprocessierups weer actief

Het warme weer van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de eikenprocessierupsen zich dit jaar snel hebben ontwikkeld en nu weer volop actief zijn. De brandharen van de rupsen en ook de rupsen zelf kunnen voor overlast zorgen bij mensen en dieren. In de provincie Drenthe is dit op diverse locaties momenteel het geval. Daarom is extra waakzaamheid geboden, ook in Groningen.

epr-lr

In de provincie Groningen houden Groninger Bomenwacht, GGD, Staatsbosbeheer, Provincie Groningen en diverse gemeenten de vinger aan de pols. Verspreid over de provincie is er een netwerk van (feromoon)vallen uitgezet om de verspreiding en ontwikkeling van de EPR-vlinders goed te kunnen volgen. De resultaten hiervan lieten vorig jaar een  kleine toename van de verspreiding zien, maar van overlast is geen sprake geweest. Op die locaties waar vorig jaar verse vlinders of nesten zijn aangetroffen, zijn ook nu natuurlijk eikenprocessierupsen en vlinders te verwachten. Daarom worden hier momenteel extra inspecties uitgevoerd om rupsen en nesten op te sporen en op te ruimen. Op deze wijze kunnen provincie en gemeenten tijdig ingrijpen om overlast voor burgers zo veel mogelijk te voorkomen en de kosten van bestrijding te beperken.

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt volgens de richtlijnen zoals vastgelegd in het ‘Beheerplan eikenprocessierups Groningen’. De coördinatie en voorlichting in Groningen wordt verzorgd door de Groninger Bomenwacht.

Algemene informatie over de eikenprocessierups en de herkenning hiervan is te vinden op de site van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit van het ministerie van economische zaken: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/inhoud/eikenprocessierups

Wie een nest van de rups tegen komt, moet deze vooral niet zelf opruimen maar kan het beste de gemeente waarschuwen. Voor meer informatie over de eikenprocessierups en wat te doen bij het optreden van gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD Groningen, https://ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/eikenprocessierups of telefoonnummer 050-367 41 77.