08-10-2019
De geoefende maaiers aan het werk in Hoeksmeer

In opdracht van Natuurmonument is de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen aan het werk gegaan in Hoeksmeer. Twee eilandjes met eenjarig riet moesten gemaaid worden met de zeis, om zo deze eilandjes toegankelijk te maken voor de weidevogels om er te broeden.

Volgens Natuurmonumenten is er plek voor de weidevogels zoals de tureluur, kluut, bergeend, kleine plevier en de kievit. Ook de grutto rust op deze eilandjes als ze uit Afrika komen voordat ze een broedplek kiezen in het weiland.

Een klus voor de geoefende maaiers!