23-04-2019
Bomen voor koeien

Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL en de vele, vele Nederlanders die aan de campagne mee doen. Samen zetten wij ons in voor een mooi, dier- en klimaatvriendelijk landschap. Wij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan.

Dier- en klimaatvriendelijk

Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie, oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkeldraad begrensde, onherbergzame grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.

Wij pleiten voor een mooi dier- en klimaatvriendelijk landschap, met luwteplaatsen, schaduwbomen, heggen en ecologisch beheerde bermen. Dat lukt niet van de ene op de andere dag – boompjes groeien langzaam en er kan nog heel wat geplant worden – maar samen komen we een heel eind.

Hoe?

De aanplant gebeurt in goed overleg met boeren. Deze boeren stellen zich garant voor goed, meerjarig onderhoud van alle aangeplante boompjes op hun land, zodat het grazend vee er ook echt, vele jaren, wat aan heeft. Daarbij gelden de volgende vijf regels:
– bomen en struiken van inheemse herkomst;
– passend in het landschap;
– deels aanplant van jong ‘bosplantsoen’, deels oudere boompjes;
– per locatie een goede balans tussen het aantal boompjes en het aantal koeien;
– aanplant in of langs weilanden, zodanig dat de boompjes goede schaduwplekken voor het grazende vee opleveren.

Meedoen?

Bomen voor Koeien is een campagne van ons allemaal. Iedereen die wil kan aan de campagne meedoen. Dat kan heel simpel door certificaten te kopen voor 10 euro per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk. Het is echt indrukwekkend dat wij met z’n allen de aanplant van al 113.218 boompjes mogelijk hebben gemaakt. Waarvan er inmiddels 106.682 zijn geplant! Al hebben we nog een lange weg te gaan. Er leven ongeveer 1,7 miljoen melkkoeien en 800.000 schapen en 300.000 paarden in ons land. Dat is onvoorstelbaar veel. En overal zijn kale weilanden. Er zit niets anders op dan doorgaan. Stap voor stap. Boompje voor boompje. Wij hopen natuurlijk dat u wilt meedoen, en we ook in 2019 veel extra boompjes kunnen planten. Stuur een mailtje naar info@bomenvoorkoeien.nl waarin u aangeeft hoeveel certificaten u wilt kopen. U krijgt van ons dan een bevestiging en een factuur.

Het verslag van Bomen voor Koeien uit 2018