20-06-2017
Bijenidylle Uithuizen van start

Een groep van tien maaiers, heeft zaterdag 17 juni de sterk vergraste Google bijenidylle gemaaid met de zeis. Het doel is om op het grasland aan de rand van het bos in Uithuizen bloemrijke vegetaties te realiseren om bijen en vlinders van nectar te voorzien. De kans dat dit hier lukt is groot, vanwege de al aanwezige structuurrijke bosrand en kleine kansrijke grasvegetaties met soorten als morgenster, walstro, rietorchis, knoopkruid, wilde margriet en ratelaar. Google, dat in de Eemshaven een datacentrum bouwt, helpt de bijenidylle financieel tot stand komen.

De vlinder- en bijenidylle wordt ontwikkeld door Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, de Vlinderstichting, gemeente Eemsmond en Agrarische Natuurvereniging Wierde en Dijk. De zeisbrigade voert het maaiwerk uit in opdracht van dit samenwerkingsproject. Door het gras in deze tijd van het jaar te maaien, wordt de bodem minder voedselrijk. Hierdoor krijgen andere gewassen, zoals bloemen, een kans om tot bloei te komen. Daarmee wordt het terrein aantrekkelijker voor wilde bijen en vlinders. Om dezelfde reden worden er ook nestlocaties aangelegd.

2017-1906-de-zeisbrigade-aan-de-slag-voor-de-bijenidylle-site

 

Maaiwerk op maat

Maaien met de zeis heeft een aantal voordelen boven het gebruik van een machine. De zeisers kunnen heel precies maaien en laten bloeiende planten staan. Daarnaast tasten zij de structuur van de bodem veel minder aan dan zware machines. Ook hebben kleine zoogdieren en amfibieƫn in het gras, zoals muizen en kikkers, tijd om zich uit de voeten te maken als ze een zeiser aan horen komen, terwijl ze tegen een machine geen schijn van kans hebben. Maar behalve voor de natuur is zeisen ook nog eens goed voor de mens. Het is misschien wel de meest sportieve vorm van landschapsbeheer. Dit spreekt veel mensen aan, blijkt onder meer uit de nog altijd groeiende aantal deelnemers aan de zeisbrigades.

2017-1906-de-zeisbrigade-aan-de-slag-voor-de-bijenidylle-site