Westerwolde

Welkom op de pagina van het Landschapsconvenant, regio Westerwolde!

In 2015 is het Landschapsconvenant ondertekend door vijftien partners met een gemeenschappelijke doelstelling. Zij streven allen naar een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering van het beheer, het herstel en de ontwikkeling van het landschap vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt van alle partijen een bijdrage en onderlinge samenwerking. Het doel is het landschap van Groningen, zijn identiteit en waarden voor mens en natuur minimaal te behouden en waar nodig en mogelijk te versterken.

Willem Markenstein van Staatsbosbeheer is gebiedstrekker voor de regio Westerwolde. Om inhoud te geven aan de doelstelling van het Landschapsconvenant is op 28 september 2017 een gebiedsbijeenkomst gehouden waarin de eerste stappen zijn gezet richting het opstellen van een gebiedsagenda. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over deze bijeenkomst. Het is voor het opstellen van de gebiedsagenda van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen en projecten in het gebied.

U vindt hier de overzichten van:

 

Mist u nog informatie? Informeer ons via onderstaande links over:

 

Om de spreiding van de projecten goed in beeld te krijgen hebben we een interactieve kaart gemaakt. Via deze link vindt u een korte handleiding voor het gebruik van de kaart.

Op 28 september 2017 vond de eerste gebiedsbijeenkomst voor de regio Westerwolde plaats. Een overzicht van de aanwezigen en een samenvatting van de dag vindt u hier. Met 21 deelnemers hebben we ons gebogen over de toekomst van dit gebied.

Om deze opgave handvatten te geven waren er twee brainstormsessies met ondersteunende informatie. Tijdens de ochtendsessie is aan de hand van de kernkwaliteiten van het landschap nagedacht over de stip op de horizon: wat zijn de ambities voor het gebied? In de middag is een praktische slag gemaakt voor de nabije toekomst; wat zijn de prioriteiten en hoe krijgen we dit in de praktijk voor elkaar?

Een verslag van de brainstormsessies vindt u hier. De nieuwe initiatieven zijn in kaart gebracht. De interactieve kaart vindt u hier.

 

 

westerwolde